CQB Manuál

Kapitola 1: Úvod do CQB
Boj na krátke vzdialenosti v zastavaných oblastiach (Close Quarter battle – CQB) je najobávanejšia situácia pre vojenské a špeciálne jednotky. Dôvodom sú camperi, odstreľovači a veľa iných nebezpečenstiev, ktoré na nich čakajú v obmedzenom priestore. Na úspešné prevedenie protiteroristickej operácie (Counter Terrorist Operation – CT Op) je potrebný dobre teoreticky, ale najmä prakticky vycvičený tím. Medzi najlepšie na CT Ops vycvičené vojenské tímy na svete patria Delta, Seal Team Six (teraz DevGroup), Special Air Service (SAS) a Marine Force Recon. Všetky s týchto jednotiek trénujú tvrdšie nežakákoľvek existujúca jednotka. Dôvod je, že pre zapojenie sa do CT Op musia vedieť ako postupovať a byť úspešný.

Žiadne dve CQB Ops niesu rovnaké, aj keď všetky majú niektoré podobné znaky. Hlavné nebezpečenstvá sú stále rovnaké. Pravidelne sa vyskytujú camperi, čiže ľudia, ktorí si vyberú vhodné miesto pre úkryt a čakajú na Váš zásah. Odstreľovači sú tiežbežnou hrozbou v CQB. Bežné sú systémy včasného varovania (Early Warning System – EWS). Ak sa približujete k budove alebo k objektu, v ktorom sa nachádzajú nepriateľské osoby (Tango), pokiaľsa Vám to nepodarí veľmi nepozorovane, stále musíte očakávať, že sa dostanete do nepriateľskej paľby. Všetky tieto hrozby sa môžu zmierniť použitím správnej taktiky.

Najťažšou úlohou je zostať nepozorovaný. Tango väčšinou vedia, ktoré miesta použijete pre vstup a podľa toho postavia svoju obrannú formáciu.

Je to spojené s ďalšou obrovskou nevýhodou, ktorá spočíva v tom, že oni majú predstavu kde ste, alebo budete, zatiaľčo vy môžete len predpokladať hlavné miesto ich prítomnosti. To dáva Tango veľké výhody oproti Vám. To všetko si musíte uvedomiť predtým, nežpripravíte plán akcie.

Všetko, čo potrebujete pri CQB, je operovať rýchlo, potichu a „smrteľne“. Rýchly a rozhodný pohyb, kombinovaný s chladnou hlavou a schopnosťou zostať nepozorovaný, sú najlepšiou obranou pred nebezpečnými situáciami. Toto všetko si ako veliteľtýmu musíte zapamätať. Uistite sa, že práca Vášho tímu je založená na tomto princípe!

Kapitola 2: Základný prieskum
Prvá vec, ktorú musí CT jednotka urobiť skôr, ako sa vrhnú do strieľania, je vyrovnanie výhod. Tango o Vás vedia,ale vy o nich veľa neviete. Pre tých, ktorí o prieskume veľa nevedia; ide o to, dostať sa „za nepriateľskú líniu“ a získať informácie o vašom nepriateľovi. Prieskum je nenásilná operácia, kde ku streľbe dochádza len ak je to naozaj nevyhnutné. Toto sa v CT Ops overilo ako veľmi užitočné, pretože ak poznáte rozmiestnenie nepriateľa, môžete ho jednoduchšie eliminovať.

SEAL boli prví, ktorí zaviedli a publikovali názor, že dvaja je viac ako jeden. Od prvej fázy Základnej Podvodnej Demolície (tréning SEAL, Basic Underwater Demolition – BUD), každému členovi je priradený „spoluplavec“. Od toho momentu, pri všetkom čo robí, je sprevádzaný spoluplavcom.
Prieskum by mal prebiehať rovnakým spôsobom. Aby sme to skrátili, prvá vec, ktorú by ste mali urobiť pri prieskume Operačného priestoru (Area of Operations – AOP), je rozdeliť tým na dvojčlenné skupiny. Je to rozumné hlavne z dôvodu, že ak sa niečo nepodarí a rozpúta sa prestrelka, dvaja strelci majú väčšie taktické možnosti ako jeden.

Ďalší potrebný krok je ustanovenie miesta znovuzoskupenia (rally point). Je to miesto v AOP, kde sa celý tým znovu zoskúpí po prieskume. Toto miesto musí byť strategicky výhodné z viacerých pohľadov. Musí byť mimo priameho výhľadu nepriateľa ako ochrana pred streľbou. Miesto znovuzoskupenia musí slúžiť aj ako obranná pevnosť. Ak by sa nešťastnou náhodou situácia obrátila, tým musí byť spolu. V tom prípade sa tým vráti k tomuto miestu a zaujme obranné postavenie.

V prieskume je zo všetkých častí CT Op najdôležitejšie zostať nespozorovaný. Úlohou je získať poznatky o nepriateľovi bez toho, aby Vás spozoroval. Pohyb musí byť opatrný a pomalý. Som si istý, že ten, kto pozerá akčné filmy, vie o čom hovorím. Dôležité je nebežať, pokiaľto nie je naozaj nutné, pretože rýchlo sa pohybujúce predmety priťahujú pozornosť oveľa viac ako pomaly sa pohybujúce. Okrem toho beh spôsobuje viac hluku ako chôdza a je pravdepodobné, že nepriateľ Vás bude počuť skôr ako ho vy uvidíte. Z tohto pohľadu je takisto dôležitá komunikácia počas prieskumu. V nasledujúcej kapitole sa budeme venovať komunikácii počas útoku, ktorá sa odlišuje od komunikácie pri prieskume. Musíte sa dohodnúť na posunkoch, budete ich potrebovať len niekoľko. Medzi najdôležitejšie patria: nepriateľna dohľad, odstreľovač, nebezpečná zóna a dobrá pozícia pre odstreľovača. Posunky by mali byť jednoduché, nie zložité, a mali by sa dať jednoducho zapamätať. Som si istý, že prídete na vlastné logické posunky. Pri prieskume AOP sa zameriavajte na viaceré poznatky, ktoré zahrňujú dobrú pozíciu pre odstreľovača Vášho týmu, nepriateľské osoby, tango odstreľovačov, nebezpečné miesta (otvorené priestory bez krytov), dobré kryty a úkryty, možné miesta vstupov a možné únikové cesty nepriateľov, a ďalšie. Keď tieto poznatky získate, musíte ich zaznamenať. Druhý člen prieskumného tímu by mal mať malý zápisník a ceruzku. Zmapujte jednotlivé oblasti a buď zapíšte, čo ste zistili alebo to označte na mape. To záleží len na tíme, pre prieskum neexistujú žiadne pravidlá, čo neplatí pre vojenský prieskum.

Okrem toho beh spôsobuje viac hluku ako chôdza a je pravdepodobné, že nepriateľ Vás bude počuť skôr ako ho vy uvidíte.

Pohyb je asi najnáročnejšia časť prieskumu. Musíte sa pohybovať nepozorovane a pritom mať stále dobrý rozhľad. Tým, zložený z dvoch členov, sa musí pohybovať jednotne. Toho sa dosahuje tak, že sa na začiatku určí vedúci člen tímu (Pointman). Je to člen tímu, ktorý postupuje ako prvý vo formácii, a ktorý rozhoduje kam a kedy sa pôjde. Musí byť skúsený a dobre trénovaný. V základe to teda prebieha tak, že Pointman sa rozhodne pre trasu a vedie druhého člena týmu po tejto trase. Zapamätajte si, že sa nikdy nesmiete rozdeliť. Vždy sa pohybujte ako tým!

Po tom, ako dokončíte prieskum AOP, vráťte sa na miesto znovuzoskupenia. Zodpovedný dôstojník (Officer In Charge – OIC) zozbiera informácie a zostaví plán. Toto je jediná príležitosť počas prieskumnej Op, počas ktorej je povolený hovor. Oznámia sa presné informácie a porozumenie členov týmu je kritické, neberte to na ľahkú váhu!

Najdôležitejšie, čo si pri prieskume musíte uvedomiť a zapamätať, je, že nesmiete vystreliť. Prieskum treba trénovať a spôsob prevedenia musí byť dokonalý. V skutočnej akcii sa prieskumných operácií zúčastňujú len najlepšie vojenské jednotky, takže si viete predstaviť, o akú náročnú činnosť ide. Postupujte podľa vyššie uvedeného a malo by to fungovať. Tak to aspoň funguje u nás v našom tíme.

Kapitola 3: Komunikácia
Komunikácia je osudne dôležitá pre úspech týmu. Medzi súčasnými špeciálnymi jednotkami sa používa niekoľko spôsobov komunikácie. Medzi prvé patria a v niektorých prípadoch stále obľúbené sú posunky. Posunky sú úplne tichý a účinný spôsob. Ďalšou bežnou metódou je komunikácia pomocou taktických vysielačiek (TacRadio). Aj keď dobré vysielačky sú drahé, ak ste seriózny tým, určite do nich investujte. POZOR: na niektorých akciách vysielačky nie sú povolené. Oboznámte sa, čo o ich použití hovoria pravidlá pred samotnou akciou!!! TacRadio zabezpečuje viac flexibility ako posunky a väčšinou je efektivnejšie.

Ak si kupujete vysielačky, venujte ich vyberu dostatočnú pozornosť, lebo ich prípadné zlyhanie môže skončiť zlyhaním celého tímu.

Ak máte vojenské skúsenosti, alebo seriózny tým, môžete si dopredu dohodnúť úlohy v týme. Bežné vojenské úlohy sú vedúci člen (Point man), OIC, medik (medical Officer – Corpsman), útočníci (Assaulters), granátnici (Grenadiers) a zadné krytie (Rear security). Tieto názvy sa budú uvádzať aj v ďalšom texte. Úloha jednotlivých členov týmu je vhodná pre označovanie počas komunikácie cez vysielačky. Používanie mien v akcii sa u niektorých týmov ukázalo ťažkopádnešie ako používanie označenia úloh. Rozhodnutie ale závisí od toho, čo si vyberie Váš tým.

Či užpoužívate vysielačky, alebo posunky, komunikácia musí byť stručná a presná. Nemôžte sa nechať nachytať, čakajúc v otvorenom priestore, kvôli Vašej neschopnosti dorozumieť sa. To je spôsob, ako sa nechať prepadnúť. Základ rádiovej komunikácie spočíva v používaní kódových slov. Posunky sú pre skúsenejšie tímy a mali by byť zostavené samotným týmom. Tým si totižskôr zvykne na posunky, ktoré si sám vytvoril. To isté platí pre kódové slová.

Uvedené informácie niesu striktné, mali by slúžiť len ako pomôcka pri tvorení vašich vlastných povelov pre vykonanie štandardných operačných úkonov (Standard Operating Procedures – SOPs). Nie je dôležité, ktorý spôsob si vyberiete, pretože princípy sú rovnaké. Obmedzte komunikáciu len na potrebné komentáre, ktoré sa týkajú priamo akcie. Ak si vyberiete vysielačky, vhodnejšie sú modely s jednoduchou obsluhou, ktoré nemusíte držať v rukách. V niektorých situáciach je totiždosť zložité držať zbraň a sústrediť sa na obsluhu vysielačky.

Kapitola 4: Streľba
Streľba je základná zručnosť, ktorou sa v tomto manuáli obšírnejšie zaoberať nebudeme. Je to kritická časť každej Op. Veď predsa ak chcete Tango zneškodniť, musíte strieľať, nie? Streľba v CQB je trocha odlišná, nežpri iných Op. Dôvodom je, že akcia pri CQB je rýchla. Je založená najmä na počiatočnej intenzite streľby a na inštinktoch. Veľmi dôležitý je takisto reakčný čas.

Je niekoľko základných pravidiel, ktoré sa pri CQB uplatňujú. Prvé pravidlo sa zaoberá pohybom hlavy a zbrane. Zbraň držte celý čas pred sebou. Jediná výnimka je vedúci člen, ktorý možno bude niekedy potrebovať použiť príručnú zbraň (ak ju má na dosah).

Nepozerajte sa nikde, kam nemieri Vaša zbraň. Či tomu veríte alebo nie, je jednoduchšie stlačiť spúšť, ako po pohľade otočiť zbraň k cieľu a potom stlačiť spúšť. Kam otočíte hlavu, otočte aj zbraň. To zvlášť platí, ak použijete príručnú zbraň.

Ďalším základným pravidlom je úroveň pripravenosti. Keď sa pohybujete v „čistej“ zóne, držte zbraň pred sebou a mierne spustenú. Takýto pohyb je dôležitý kvôli tomu, že ste pri ňom uvoľnenejší. V CQB je napätosť veľmi zlý stav. Spôsobuje predčasnú streľbu a prílišnú nepresnosť vďaka nízkej úrovni mierenia. Takto sa ale nepohybujte, ak viete, že ste v blízkosti Tango. Ak ste v nebezpečnej zóne, držte zbraň v streleckej polohe s uvoľneným držaním pažby. Ak ste príliš napätý, budete mať tendenciu strhávať zbraň pri výstrele, čo vážne naruší Vaše mierenie. Mimochodom, minuť cieľje veľmi zlá vec.

Treťou nemenej dôležitou časťou v CQB streľbe je nabíjanie zbrane (reloading).

Na koordinovanie tejto činnosti sa používa SOP povel. Najúčinnejší spôsob sa používa u U.S. Airborne Rangers. Prvou zásadou je zabezpečenie krytia počas nabíjania. Ak ste krytý, môžete pokračovať. Kľaknite si na koleno, pripravte svoju záložnú zbraň, aby ste ju v prípade potreby mali na dosah. Čo najrýchlejšie vymeňte zásobníky a zapojte sa do boja.

Posledným a najdôležitejším pravidlom je rozdelenie palebných sektorov. Každý člen týmu musí mať dopredu určený svoj palebný sektor. Je to priestor, na ktorý sa daný člen koncentruje počas postupu, mimo otvoreného priestoru, kde si členovia vyberajú ciele podľa príležitosti. Vedúci člen, za pomoci OIC, kryje priestor pred týmom. OIC takisto kryje Pointmana po stranách. Ďalší v rade je väčšinou Medik, ktorý kryje pravú a ľavú stranu postupujúceho týmu. Útočníci si vyberajú ciele podľa príležitosti. Posledný člen vo formácii zabezpečuje zadné krytie. Táto pozícia je veľmi dôležitá, pretože najbežnejšia taktika guerilly je hlavný útok vedený zozadu. Dôležité je upozorniť ostatných členov na streľbu do svojho palebného sektoru zvolaním: „Kontakt!“. Takisto ak eliminujete Tango, upovedomte o tom ostatných zvolaním (nie zakričaním): „Tango dole!“

Celý tento postup si vyžaduje nácvik a mal by byť hlavnou časťou tréningu. Náš tým sa sústredí na streľbu na terče za kontrolovaných okolností, zameriavajúc sa na „reflexívnu, alebo inštinktívnu streľbu“. Dosahuje sa to nepravidelným umiestňovaním terčov pri simulácii „čistenia“ objektu. S tým súvisí príprava zbrane do správnej pozície a streľba aždo zasiahnutia terča.

Kapitola 5: Krytie a ukrývanie sa
Väčšina tejto kapitoly predpokladá prítomnosť silnej prestrelky. V CQB sa kryty väčšinou používajú len pri vstupoch do „nevyčistených“ miestností. V prestrelke dobrý kryt väčšinou robí rozdiel medzi víťazením a prehrávaním vášho týmu. Ukrývanie sa týka každej časti CQB, najmä kvôli snahe zostať nepozorovaný. Váš tým by sa teda o to mal aspoň pokúsiť.

Nájsť dobrý kryt počas CQB je obyčajne veľmi ťažké. Najpoužívanejšie a najefektívnejšie sú dvere a okná. Zabezpečujú plnú ochranu tela a umožňujú rýchle presuny. Pri ich požívaní majte celý čas Vašu zbraň pripravenú k streľbe. Postavte sa čo najbližšie k otvoru, ale nie tak blízko, aby ste boli vystavený streľbe. Snažte sa zaujať pozíciu, pri ktorej budete pre nepriateľa predstavovať čo najmenší cieľa ciele si vyberajte buď zo svojho palebného sektoru, alebo podľa potreby, to záleží na konkrétnej situácii.

Ukrývanie sa je najdôležitejšie pri vstupovaní do budov, alebo objektov. Váš príchod musí byť tichý a nepostrehnuteľný. Dobrý úkryt obyčajne poskytujú rohy budov a vegetácia, ale v závislosti od budovy sa nemusia vyskytovať. Ak sa vyskytne takáto situácia, prikrádanie sa je väčšinou jediné riešenie.

Pri ukrytí sa Vám najviac pomôže výber vhodného odevu a maskovania. Čierne „ninja odevy“ nie sú pre denné Ops najvhodnejšie. Vhodným doplnkom je aj maskovacie pomaľovanie tváre. Presvedčte sa, že každá časť Vášho tela je nejakým spôsobom pokrytá, vrátane Vašich rúk a Vašej tváre. Pri výbere vhodného maskovania môžete na ukrytie použiť väčšinu objektov. Je treba dodať ešte jednu dôležitú vec, ak nechcete byt odhalený. Nedívajte sa na nepriateľa upreným pohľadom, môže to podvedome prilákať jeho pozornosť. Existuje niečo ako „šiesty zmysel“ a často sa stáva, že v krízových situáciách je naozaj účinný. Sledujte nepriateľa „v priestore“ a „pozornému“ prehliadnutiu venujte len asi päť sekúnd, väčšinou to stačí.

Kapitola 6: Pohyb a „čistenie“ miestností
Úspech v CQB Op je do značnej miery závislý od rozumného presúvania sa. To musí byť rýchle a tiché. Pohyb musí byť účelný, nepohybujte sa bez príčiny, väčšinou tak len zväčšujete riziko pre Váš tým. Pri pohybe sa snažte vytvárať pre nepriateľa podľa možnosti čo najmenší cieľ. Beh je obyčajne až posledné riešenie, uprednostňuje sa rýchly a tichý presun, ktorý je nenápadnejší a tichší. Samozrejme, ak dôjde k odhaleniu týmu, odporúča sa dobehnúť do krytu a zapojiť sa do streľby.

Kľúčovým krokom pri postupe je krytie jednotlivých oblastí. Ak sa dostanete do otvorenej haly, na schodisko, na miesto kríženia sa chodieb, alebo iné otvorené priestranstvo, postup Vášho tímu musí byť krytý. Chodby a kríženia chodieb sú miesta s ktorými sa najčastejšie stretnete. Keď prechádzate cez kríženie chodieb v tvare ležiaceho T, Pointman nahliadne za roh. Ak je tam Tango, neutralizuje ho, ak nie, zakľakne a kryje túto stranu. Druhý muž vo formácii (OIC) sa presunie za kríženie s tým, že nechá dosť miesta pre ostatných členov tímu. Po zaujatí pozície je zodpovedný za krytie priestoru priamo pred týmom. Na Pointmanov povel prechádza ďalší člen tímu, ktorý potom pomáha Pointmanovi kryť priestor kríženia chodieb. Ostatný členovia týmu potom po jednom prejdú za kríženie. Ako posledný prejde Pointman, zaradí sa opäť na svoje miesto na začiatku formácie a tím pokračuje v postupe.

Ak sa tým pri postupe dostane na kríženie chodieb, Pointman to povelom oznámi ostatným členom. Nahliadnutie prebieha tak, že pohyb Pointmana sa skladá z otočky o 90° v smere kríženia a úkroku v bok, pričom je dôležité, aby mal čo najlepší rozhľad a aby nepriateľ mal čo najmenej času na reakciu.

Ak prechádzate cez kríženie v tvare stojaceho T, musíte rozdeliť tým. OIC a ďalší jeden člen prejdú k náprotivnému rohu ako Pointman. Po odpočítaní na tri OIC a Pointman súčasne nahliadnu za rohy, čím predídu prípadnému prepadnutiu od chrbta. Člen ktorý sprevádza OIC kryje jeho pohyb a zostáva asi tri kroky za OIC pre prípad, že by bol OIC zasiahnutý. Po tom, ako sú oba smery zabezpečené, OIC a Pointman sa rozhodnú ktorým smerom postupovať, tím sa zoskupí do pôvodnej formácie a postup pokračuje.

„Čistenie“ miestností môže byť značne náročné. Ak sa dostanete k otvoreným dverám, tým musí zaujať miesto na oboch stranách otvoru.

Pri prechádzaní popred otvor sa snažte ostať nespozorovaní. Ak sa Vám to nepodarí, pravdepodobne môžete očakávať neúspech. Pointman by mal upozorniť tým na dvere hneď, ako ich spozoruje a tým by mal podľa toho jednať. Keď sa tým rozdelí, OIC sa presúva na opačnú stranu otvoru ako stojí Pointman a sprevádza ho jeden z útočníkov. Na povel OIC Pointman vstúpi do miestnosti za súčasného otočenia o 90° na svoju stranu. Napr. ak sa Pointman nachádza na ľavej strane dverí, po vstupe sa otáča do ľava. Za Pointmanom nasleduje OIC a otáča sa na opačnú stranu ako Pointman. 90° otočka je dôležitá preto, lebo rohy miestností na strane dverí bývajú najobľúbenejšie miesto Tango camperov. Za OIC vstupuje ďalší člen tímu zo strany Pointmana, vykonáva podobnú otočku, ale len o 60° a sústredí sa viac na stred miestnosti. Po ňom vstúpi podobným spôsobom útočník zo strany OIC. Takto to môže pokračovať pokiaľ celý tým nevstúpi do miestnosti, alebo miestnosť nie je vyhlásená OIC za „čistú“. Príklad postupu: Pointman ide naľavo, OIC napravo, Medik naľavo, prvý útočník napravo, druhý útočník naľavo, člen zabezpečujúci zadné krytie napravo.

Zatvorené dvere vyžadujú mierne odlišnú taktiku. Rozmiestnenie tímu je rovnaké ako v prípade otvorených dverí. OIC postupuje prvý a zaujme miesto v približne 45° uhle oproti pántom dverí. Inak povedané, ak majú dvere pánty vľavo, OIC je na pravej strane dverí. OIC potom pokľakne a namieri svoju zbraň do priestoru za dverami. Pozor treba dávať na to, aby OIC nechal dosť miesta na otvorenie dverí. Na OIC povel, Pointman otvára dvere a vstup prebieha ako v predchádzajúcom prípade, až na OIC a druhého útočníka. Namiesto OIC vstupuje do miestnosti prvý útočník a zaujíma miesto ako predtým OIC, a druhý útočník zaujme miesto vedľa OIC a zabezpečuje zadné krytie tímu. Po „vyčistení“ miestnosti OIC a druhý útočník následujú tým a postup pokračuje.

Pri „čistení“ miestností je dôležite striktné dodržiavanie palebných sektorov. Ak sa pokúsite otočiť a vystreliť na Tango, ktorý nieje vo vašom palebnom sektore, je veľmi pravdepodobné, že zasiahnete presúvajúceho sa člena Vášho tímu.

Kapitola 7: Použitie odstreľovačov v CQB
Použitie odstreľovačov v CQB je dosť komplikované. Odstreľovači potrebujú pozíciu, ktorá im zabezpečí kryt aj úkryt (maskovanie). Odstreľovač by mal zostať neodhalený. Tento manuál neobsahuje taktiku odstreľovačov (odporúčam www.snipercountry.com), skôr ich využitie v CQB.

Odstreľovačovou úlohou je kryť postup útočného a prieskumného týmu a neutralizovať ciele, ktoré by podľa OIC znamenali nebezpečenstvo pre útočný tým. Odstreľovač musí mať vynikajúci postreh a koncentráciu a je väčšinou najskúsenejším a najlepšie trénovaným členom tímu. Buďte pripravený na to, že je ťažké byť dobrý odstreľovač.

Odstreľovač v CQB je zodpovedný za lokalizáciu cieľov na exteriéri budov a elimináciu prípadného nebezpečenstva pre útočný tým. Odstreľovač potrebuje vysielačku s priamym kontaktom na OIC. Takisto potrebuje ďalekohľad a v niektorých prípadoch aj zariadenie na nočné videnie (Night Vision Goggles – NVGs) alebo puškohľad s NVG na svojej puške, čo záleží od toho, či Op prebieha cez deň alebo v noci.

Ak odstreľovač zistí prítomnosť Tango, predtým než začne konať podá správu OIC, konať automaticky môže len v prípade, ak Tango znamená preňho priamu hrozbu. Odstreľovač oznámi OIC lokáciu, približnú vzdialenosť a pravdepodobnosť zásahu. OIC sa potom rozhodne, či bude konať odstreľovač alebo útočný tím. Ďalším dôvodom pre streľbu bez povolenia od OIC je priame ohrozenie útočného tímu bez možnosti inej voľby. Odstreľovač je väčšinou poslednou voľbou na vyriešenie situácie.

Ak sa rozhodnete použiť odstreľovača, musí to byť výborný strelec. Musí trénovať streľbu z rôznych pozícií, pretože každá situácia naňho kladie rozličné požiadavky, a musí byť dobre oboznámený so svojou zbraňou.

Kapitola 8: Záver
Dúfam, že tento manuál rozšíril obzor Vaších vedomostí o CQB a pomôže Vášmu tímu k úspechu. Veľa informácii z tohto manuálu pochádza zo skutočnej taktiky jednotiek ako Airborne Rangers, Navy SEALs, Marine Force Reconnaissance Companies, Army Delta a britských Special Air Services (SAS). Môj tým používa túto taktiku a dosiahuje s ňou skvelé výsledky. Spomedzi všetkých bojových situácií sa CQB zdá byť tou najzložitejšou. Dúfam, že Vám tento manuál pomôže a poskytne užitočné rady pri vývoji vlastných SOP a taktiky. Veľa šťastia a dobrý lov!

Preložené z angličtiny podľa originálu Close Quarters Battle Manual, ktorý napísal Chris Tolino (2nd Force Recon Co.) a ktorému patria všetky autorské práva. Originál môžete nájsť na adrese http://www.airsoftzone.com , pod odkazom Battle Tactics.

-Camo (vlk), originál Chris Tolino, 2nd Force Recon Co.

Prihlás sa na odber!

Po vyplnení formulára ti príde potvrdzujúci e-mail a už ti

neunikne žiadna novinka z nášho blogu.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *